نگاهی به آثار تاریخی ثبت شده شهرستان ثلاث باباجانی در فهرست آثار ملی

آثار دوره اشکانیان :

. تپه انجیر بوس : مربوط به دوره اشکانیان،در بخش مرکزی، دهستان دشت حر با شماره ثبت های ۱۲۱۷۲ این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه تازه آباد امین : مربوط به دوره اشکانیان، در بخش مرکزی،دهستان دشت حر با شماره ثبت های ۱۱۷۹۷ این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. قبرستان قلای دنگی : در بخش مرکزی، روستاری دنگی با شماره ثبت ۱۲۱۷۸ این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه سراب مله آواره زمکان :  در بخش مرکزی، روستاری مله آواره با شماره ثبت ۱۱۷۹۸ این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. گورستان گرگوند هرمیان علیا : مربوط به دوره اشکانیان، در شهرستان ثلاث باباجانی، بخش ازگله، روستای حرمیان علیا با شماره ثبت ۱۲۱۷۵ واقع شده است این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ به‌عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند.

. گورستان آشی هرمیان سفلی : مربوط به دوره اشکانیان، در شهرستان ثلاث باباجانی، بخش ازگله،روستای حرمیان سفلی با شماره ثبت ۱۱۷۹۵ واقع شده است این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ به‌عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند.

. تپه مراد خانی : مربوط به دوره اشکانیان، در شهرستان ثلاث باباجانی، بخش ازگله، روستای مراد خانی با شماره ثبت ۱۲۱۷۴ واقع شده است این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ به‌عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند.

. تپه حاجی آیینه وند : مربوط به دوره اشکانیان -ساسانی، در شهرستان ثلاث باباجانی، بخش ازگله،وستای آیینه وند با شماره ثبت ۱۱۸۰۳ واقع شده است این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ به‌عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند.

 

آثار دوران ساسانی :

. تپه نیرژ سفلی : مربوط به دوره ساسانیان، بخش مرکزی، روستای نیرژسفلی واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه مارش قلقله : مربوط به دوره ساسانیان -قرون اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام ، بخش مرکزی، روستای قلقله واقع شده. این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۱۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

آثار دوران پس از اسلام :

. تپه تازه آباد۱ : مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است، بخش مرکزی، روستای تازه آباد واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۸۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه تازه آباد ۳ : مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است، بخش مرکزی، روستای تازه آباد امین واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۸۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه خالواحمد حلول : مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام، بخش مرکزی، روستای زمکان واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه سیاه کلاه : مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام، بخش مرکزی، روستای نگره واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۸۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه قلای میرآباد : مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام، بخش مرکزی، روستای میر آباد واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه کجو عزیز آباد لوشه : مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام، بخش‌مرکزی، روستای زمکان واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه گوگرد : مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام، بخش مرکزی، روستای دشت حر واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. تپه و قبرستان درنه : مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام، بخش مرکزی، روستای درنه واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۸۰۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. روستای محل این قبرستان به نام درنه بوده که در بین مردم محلی آن به نام درنه شار (شهر درنه) معروف است. روستا در ارتفاعات دول دره شهرستان ثلاث باباجانی واقع شده است.

. تپه هفت کانی حلول : مربوط به سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام ، بخش مرکزی، روستای حلول واقع شده. این اثر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۷۹۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. محوطه چشمه کویه خسرو باشه : مربوط به سده‌های اولیه و میانی دوران‌های تاریخی پس از اسلام ، در روستای خسرو باشه واقع شده و این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۱۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 13 =