اموات

آرامگاه مشایخ طریقت قادریه

آرامگاه مشایخ طریقت قادریه در منطقه خانه شور از توابع شهرستان ثلاث باباجانی  که قدمتی صدها یا شاید هم هزار ساله دارد . در این آرامگاه اشخاص بزرگ و مردان نامداری  به خاک سپرده شده اند از جمله شیخ رسول خانه شوری ، شیخ اسماعیل خانه شوری ، بانوان مشایخ و همچنین نوادگان و افراد شرسناس قبائل باباجانی .

ادامه نوشته »

گذری بر زندگی نامه سید شیخ اسماعیل هاشمی خانه شوری

«یـــــــــــا هــــــــــو  » قطب العارفین سید شیخ اسماعیل هاشمی خانه شوری(قدس الله سره العزیز) ( شرحی گذرا برفعالیتهای شیخ و تاثیرات آن بر منطقه ثلاث باباجانی ) وی فرزند سید شیخ رسول از خلفای شیخ کاکه احمد برزنجی نودهی قادری ( سید کاکه احمد شیخ آن زمان ساکن در شهر سلیمانیه عراق بودند و یکی از مشهورترین مشایخ و اولیای …

ادامه نوشته »