چهره های موفق

Which Company Would You Choose?

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

Which Company Would You Choose?

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

Used Car Dealer Sales Tricks Exposed

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

Nexus 6 review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

Apple iPad review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

Apple iPad review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

ووشوکار جوان ثلاث باباجانی به تیم ووشوی پاس قوامین تهران دعوت شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخ شمیران ، با درخشش در مسابقات ووشوی مسابقات انتخابی استان کرمانشاه از طرف تیم بانک قوامین تهران برای حضور در این تیم صاحب نام کشور دعوت شد . این ورزشکار جوان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار شاخ شمیران با اشاره به علاقه فراوان به ورزش های رزمی بخصوص ووشو گفت : در سال …

ادامه نوشته »

افتخار آفرینی جوانان ثلاث باباجانی در عرصه تونل سازی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخ شمیران ، جشن اختتامییه تونل قطعه تیلرس ازپروژه های سد چند منظوره اوما اویاOma Oya در کشور سریلانکا با حضور چهار نفر از متخصصین جوان ثلاث باباجانی فراتر از موعد خود به اتمام رسید .   صابر محمودی جزء چهار متخصص اصلی پروژه در گفتگو با خبرنگار شاخ شمیران این موفقیت را به همه …

ادامه نوشته »

BlackBerry Classic review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

BlackBerry Classic review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »